Trang chủ / Dự án / Đánh giá dự án (Trang 2)

Đánh giá dự án

Đưa ra những nhận định, đánh giá các dự án mới triển khai trên địa bàn TP.HCM. Phân tích những điểm mạnh, điểm yếu của dự án dựa trên những đánh giá khách quan và góc nhìn thực tế