Quận 2

Tiến độ dự án của Kiến Á: Home, Soho, Esto, Alto và Grand

Một trong những khu dân cư tại phường Cát Lái – quận 2 của Kiến Á gồm các dự án: CitiHome, Citi Soho, Citi Alto và sắp đến là Citi Grand. Hiện tại, toàn bộ khu vực của Kiến Á đã bàn giao CitiHome, đang bàn giao CitiSoho, hoàn thiện thô Citi Esto, thử tải Citi Alto và chưa khởi động khu Citi Grand.

Thông tin dự án CitiGrand: https://tiendoduan.org/citi-grand/

Hình ảnh tháng 01/2024

Nguồn ảnh: Trần Út

Hình ảnh tháng 12/2020

Hình ảnh tiến độ khu dân cư tháng 06/2020

Hình ảnh toàn bộ khu vực của Kiến Á tháng 01/20202

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button