Tiến Độ Căn Hộ One Verandah

Cập nhật tiến độ tháng 12/2019

Thông tin sơ bộ dự án One Verandah

Khu vực Thạch Mỹ Lợi quận 2 có tiềm năng về nơi đáng sống – là khu vực tiềm năng giống Thảo Điền thứ 2 khi có 3 mặt giáp sông Sài Gòn. Các dự án căn hộ cao cấp tại Thạch Mỹ Lợi đều tập trung tại đây với các chủ đầu tư nước ngoài: Capital, MapleTree, Kusto Home.

Hình ảnh tiến độ dự án căn hộ Hộ One Verandah tháng 12/2019

Tiến độ căn hộ One Verandah tháng 12
Tiến độ căn hộ One Verandah tháng 12
Pháp lý dự án One Verandah
Exit mobile version