Tiến độ pháp lý Eco Green Sài Gòn

Ngày 31/08/2018 Sở Xây Dựng TP.HCM ban hành văn bản số 10500/SXD-PTN&TTBDS đồng ý cho công ty cổ phần đầu tư xây dựng Xuân Mai Sài Gòn về việc bán 1.356 căn hộ từ tầng 3A – 34 thuộc 2 block HR1 và HR2 của dự án căn hộ Eco Green Sài Gòn.

Điều kiện để bán nhà hình thành trong tương lai

Văn bản chi tiết của sở xây dựng đối với dự án Eco Green Sài Gòn

Exit mobile version