Cập Nhật Dự Án Stella Mega City – Cần Thơ

Khu dân cư Ngân Thuận được Kita Group phát triển, đầu tư và đổi tên thành khu dân cư Stella Mega City. Hiện dự án đang được hoàn thiện cơ sở hạ tầng, mở bán và bàn giao cho khách hàng!

Thông tin tổng quan dự án Stella Mega City

Hình ảnh tiến độ dự án tháng 04/2020

Trường học trong khu dân cư Stella Mega city
Trung tâm y tế Tp. Cần Thơ
Toàn Cảnh Dự Án Stella
Sân bóng đá mini
Trung tâm hành chính Cần Thơ
Toàn cảnh nền đất trong dự án Stella Mega City
Exit mobile version