Nhà Ở Xã Hội

Cập nhật tin tức nhà ở xã hội cho người dân tại TP.HCM tìm được ngôi nhà trong tương lai gần.

Điều kiên mua nhà ở xã hội tại TP.HCM

  • Thứ 1: Chưa sở hữu nhà ở, đất ở tại TP.HCM
  • Thứ 2: Thu nhập không đóng thuế thu nhập cá nhân thường xuyên. Nếu đã có gia đình, cả vợ và chồng đều phải không đóng thuế thu nhập cá nhân thường xuyên.
  • Thứ 3: Phải có Sổ hộ khẩu, hoặc KT3 hoặc có xác nhận tạm trú trên 1 năm tại TP.HCM
  • Trường hợp không có Sổ hộ khẩu, Khách hàng cần phải có thêm Hợp đồng lao động trên 1 năm, và Xác nhận đang tham gia bảo hiểm xã hội tại TP.HCM trên 1 năm
Back to top button
Close